Thu nhập chịu thuế khi bán nhà

Trước đây tôi mua căn nhà có hợp đồng công chứng với giá 860 triệu đồng, hóa đơn nộp thuế trước bạ 8,6 triệu đồng. Nay tôi bán căn nhà có hợp đồng công chứng với giá 870 triệu đồng. Xin hỏi hợp đồng công chứng, hóa đơn nộp thuế trước bạ có được xem là chứng từ hợp lệ để làm căn cứ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo thuế suất 25%?

Tôi sẽ nộp thuế TNCN theo thuế suất 25%/ thu nhập là bao nhiêu (giá mua, bán đều cao hơn giá do cấp tỉnh quy định)? Xin cảm ơn. Dũng Nguyễn (dung63vl@... )

Trả lời

Khoản 1 Điều 14 của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định: “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ thể như sau:

a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng;

b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua;

c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản".

Do vậy, các chi phí khi bạn nhận chuyển nhượng nhà đất trước đây sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho lần chuyển nhượng lại (bán). Như thế, các chi phí như: lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng, lệ phí xin cấp giấy chứng nhận… sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế.

Trường hợp của bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

[870 triệu – 860 triệu – (lệ phí trước bạ khi mua – các khoản khác có liên quan)] x 25%

Thân ái chào bạn.

Luật sư Huỳnh Văn Nông

Post a Comment

Previous Post Next Post