Mua đất chung lô, 52m2 có tách được sổ?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Hiện nay tôi đang tính mua một miếng đất có diện tích 4x13=52m2. Miếng đất này nằm trong lô đất do một công ty bất động sản phân lô ra để bán.

Miếng đất đó có sổ chung và thuộc loại đất ONT và CLN. 300m2 trong lô đất 1560m2 đã đóng thuế đất thổ cư. Miếng đất có vị trí ở thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vậy với diện tích của miếng đất tôi tính mua nói trên liệu sau này có tách sổ được hay không? Công ty có nói là sau này có chủ trương tách sổ thì công ty sẽ tách sổ riêng theo nhà ở khu dân cư liền kề. Vì như vậy mới đủ diện tích tách sổ riêng.

tranvankhanh89@...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo Điều 29 và Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2014, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
  • Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
  • Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
  • Dự án thuộc các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

Ngoài ra, các thửa đất được phân lô phải có diện tích bằng hoặc lớn diện tích đất tối thiểu do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định. Hiện nay, tại thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở (loại đất ONT) là 80m2; đất trồng cây lâu năm (loại đất CLN) là 500m2 (Quyết định số 28/2013/QD-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bình Dương). Do đó, nếu Ông/Bà mua một miếng đất có diện tích 4x13=52m2, chưa đủ diện tích tối thiểu thì theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan nhà nước sẽ không thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất Ông/Bà đã mua.

Post a Comment

Previous Post Next Post