Thuế, phí chuyển lên đất thổ cư

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung như sau:
Tôi có 204m2 đất trồng lúa, tiếp giáp lộ Xẻo Quýt cách khu di tích Xẻo Quýt khoảng 100m, thuộc ấp 4 xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư. Cho tôi hỏi thuế, phí chuyển lên đất thổ cư là bao nhiêu? Xin cảm ơn.

lvnam@...

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnhn Công ty Luật TNHH ATIM trả lời:

Đất trồng lúa là loại đất đặc thù được pháp luật quy định hạn chế chuyển mục đích sang sử dụng vào các mục đích khác. Việc chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa chỉ được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được kiểm tra, thẩm định và phê duyệt. Vì vậy, trước tiên, bạn cần liên hệ với UBND cấp huyện nơi thửa đất toạ lạc để được biết khu đất của mình có được chuyển mục đích sang đất ở theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không?

Trong trường hợp đất của bạn được phép chuyển mục đích sang đất ở, bạn phải thực hiện hai nghĩa vụ tài chính chủ yếu sau:

(1) Tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích được xác định theo nguyên tắc sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giá đất được xác định theo Bảng giá đất được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ được tính quy định tại Điều 5, 6, 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP là:

Lệ phí trước bạ = Diện tích đất x Giá đất x 0.5%

Từ các căn quy định trên, bạn có thể dựa trên bảng giá đất của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định đối với thửa đất bạn đang sử dụng áp dụng đối với đất ở và đất nông nghiệp để xác định cụ thể nghĩa vụ tài chính phải nộp khi chuyển mục đích.

Post a Comment

Previous Post Next Post