Tài sản riêng, chung của vợ chồng

Tôi có chồng và hai đứa con. Nay tôi được hưởng thừa kế một miếng đất của má tôi chết để lại.

Vậy đất đó là tài sản riêng của cá nhân tôi hay là tài sản chung của vợ chồng tôi?

nguyenquynhhang_20170@yahoo.com

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Theo khoản 1 Điều 27, Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình thì vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng; được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; đồ dùng, tư trang cá nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Như vậy, diện tích đất mà bà được thừa kế của người mẹ được xác định là tài sản riêng của bà (nếu bà không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng) và ngược lại.

2. Thời hạn giải quyết chế độ cho người nghỉ việc

Tôi làm bảo vệ cho một công ty nhà nước được chín năm. Nay công ty ra quyết định cho tôi nghỉ việc nhưng chưa thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong thời hạn bao lâu thì tôi mới được giải quyết các quyền lợi này?

Trần Văn Tám (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU trả lời: Theo điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc. Ngoài ra, theo Điều 43 Bộ luật Lao động thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ông sẽ được công ty giải quyết các khoản có liên quan đến quyền lợi của ông trong thời hạn nêu trên.

Post a Comment

Previous Post Next Post