Tách thửa đất sổ xanh được không?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Xin chào luật sư ! Vui lòng cho tôi hỏi 1 câu:

Có 11ha đất sổ xanh ở Tuy Đức, Đak Nông cần bán, chủ đất tách thửa 6ha và sang tên cho Tôi có được không ? 1ha đất sổ xanh khu vực này theo quy định của Nhà nước khoảng bao nhiêu tiền ? Người mua và người bán phải chịu thuế gì ?

Xin cám ơn rất nhiều !

tranhaonam_2004@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013: “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về loại đất trên thuộc loại đất nông nghiệp hay đất ở để áp dụng các quy định sau đây:

Điều 5 Quy định về hạn mức giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho các hộ gia đình và cá nhân, diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ((Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông), theo đó:

“Điều 5. Quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa

1. Đất ở:

- Khu vực đô thị: Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa từ 100 m2 trở lên đối với những nơi địa hình có độ dốc không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 50 m2 đất ở trở lên đối với những nơi địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, việc tách thửa đất còn đảm bảo điều kiện: Thửa đất được phép tách thửa có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng tư 5,0 mét trở lên.

- Khu vực nông thôn: Diện tích đất đất ở được phép tách thửa có diện tích từ 120m2 trở lên và cạnh nhỏ nhất của thửa đất có kích thước từ 5,0 mét trở lên tính từ chỉ giới xây dựng.

- Trường hợp, đất thuộc các dự án đã đã được Nhà nước giao đất theo quy hoạch, diện tích tối thiểu của thửa đất được xác định theo quy hoạch chi tiết đã dược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đất sản xuất kinh doanh.

Diện tích đất được phép tách thửa phải căn cứ vào diện tích đất được ghi trong Dự án hoặc Phương án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận

3. Đất sản xuất nông nghiệp:

- Khu vực đô thị: Diện tích đất được phép tách thửa có diện tích từ 300m2 trở lên.

- Khu vực nông thôn: Diện tích đất dược phép tách thửa có diện tích từ 1.000m2 trở lên.

4. Trường hợp, việc tách thửa đất từ thửa đất có mục đích sử dụng là đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh thì phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điêu 5 của bản Quy định này. Ngoài ra mục đích sử dụng của thửa đất sau khi được tách thửa phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch xây dựng đô thị ( quy hoạch chi tiết) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

5. Không cho phép tách thửa đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 của Quy định này.

6. Cơ quan công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn không được làm thủ tục công chứng, chứng thực chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 của Quy định này.

Riêng đối với trường hợp: việc tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định để hợp vào với một thửa khác có cùng một mục đích sử dụng, mà thửa đất sau khi được hợp thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định, thì cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục hợp thửa.”

Về giá đất, bạn xem thêm tại Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2014 của UBND tỉnh Đăk Nông.

Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn phải nộp thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ (0.5%) và thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung 2012).

Post a Comment

Previous Post Next Post