Cần đăng ký biến động về sử dụng đất nếu bị thu hẹp do sạt lở

Gần đây, diện tích thửa đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình tôi bị thu hẹp do sạt lở tự nhiên. Vậy tôi có cần đăng ký lại về quyền sử dụng đất hay không? Nếu cần thì thực hiện ở đâu, thủ tục như thế nào?

Nguyễn Văn Lâm


Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 quốc gia, website: www.luatsuvietnam.vn trả lời:

Điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định: Đăng ký quyền sử dụng đất gồm đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động về sử dụng đất. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trường hợp sau: Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người sử dụng đất được phép đổi tên; có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất; có thay đổi thời hạn sử dụng đất; chuyển đổi từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất; Nhà nước thu hồi đất. Điểm đ, khoản 4, Điều 41 Nghị định 181/2004/NĐ-CP cũng quy định: "Trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên là một trong những biến động phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu diện tích thửa đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm bị giảm do sạt lở tự nhiên thì ông cần đăng ký biến động về sử dụng đất. Theo quy định, đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân và hộ gia đình, việc đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Thủ tục như sau: Người có nhu cầu đăng ký biến động về sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có); các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post