Tiền thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi có mua căn hộ riverpark của PMH. nay cần tiền tôi bán lổ so với gía gốc(mua trực tiếp của PMH).Bên môi giới cho biết, ngoài tiền bán lổ, tiền phí môi giới, tôi còn phải đóng 2% thue thu nhập cá nhân/tổng giá bán căn hộ(Qui định này được áp dụng từ tháng 10/2011) vì tôi đứng tên sở hữu đến 2 căn hộ. Xin hỏi điều này có đúng không?

minhminh282@...

Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản được áp dụng theo một trong hai thuế suất sau đây: 25% tính trên thu nhập chịu thuế, hoặc 2% tính trên giá chuyển nhượng. Theo đó, việc áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng ; trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính thuế cũng áp dụng thuế suất 2% tính trên giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. Như vậy, trường hợp bạn bán căn hộ được áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế, nếu giá chuyển nhượng căn hộ đã bằng hoặc lớn hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng lại thấp hơn giá gốc, và bạn không có thu nhập chịu thuế thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân ; nếu bạn bán căn hộ với giá chuyển nhượng thấp hơn giá gốc, và thấp hơn cả giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, thì bạn sẽ bị áp dụng thuế suất 2% tính trên giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng để tính thuế thu nhập cá nhân, mặc dù bạn bán căn hộ bị lỗ.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post