Chưa hoàn thành phương thức ly hôn, thì tài sản chung được chia như thế nào?

Chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, chia tài sản chung là trạng thái khi một cặp vợ chồng đã quyết định ly hôn nhưng chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chia tài sản chung. Trong quá trình này, hai bên có thể đàm phán hoặc thông qua tòa án để đưa ra quyết định về phân phối tài sản chung một cách công bằng và hợp lý. Việc này có thể gây ra nhiều tranh cãi và căng thẳng giữa các bên liên quan và thường đòi hỏi sự can thiệp của luật sư hoặc nhà trọng tài.

Ba mẹ tôi chưa ly hôn, trong thời gian sống chung ba tôi có viết giấy thỏa thuận tài sản ghi nhận căn nhà được xây trong thời gian chung sống sẽ thuộc về mẹ tôi, ba tôi không có quyền hay nghĩa vụ nào khác. Sau đó ba tôi bỏ đi và hiện mẹ tôi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Xin hỏi, mẹ tôi có đủ năng lực pháp lý để bán căn nhà không ạ? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

junta4ever@...

ThS. LS Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung trong hôn nhân: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Trong trường hợp của gia đình bạn, căn nhà được hình thành trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung vợ chồng. Theo thông tin bạn cung cấp, ba bạn có viết giấy thỏa thuận tài sản ghi nhận căn nhà được xây trong thời gian chung sống sẽ thuộc về mẹ bạn và ba bạn không có quyền hay nghĩa vụ nào khác. Luật hôn nhân và gia đình có quy định về việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung.

Như vậy, nếu văn bản phân chia tài sản chung trong hôn nhân không thuộc các trường hợp vô hiệu theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì sau khi có văn bản phân chia tài sản hôn nhân đã công chứng, mẹ bạn sang tên sổ đỏ thì người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà.

Post a Comment

Previous Post Next Post