Thế nào là bất động sản duy nhất?

Vừa qua tôi có bán căn nhà nhỏ duy nhất của tôi diện tích 4mx4m (16m2), hợp đồng công chứng có thể hiện toàn bộ thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng do bên mua chịu. Sau đó, bên mua làm thủ tục sang tên và yêu cầu tôi làm xác nhận tại phường "chỉ có một căn nhà duy nhất", tôi đã lên phường xác nhận cho bên mua.

Nay tôi định bán tiếp một miếng đất thổ cư diện tích 4,1m x 14,7m (60,7m2), để mua căn nhà khác ở. Giá mua ban đầu của miếng đất 700 triệu đồng, nay tôi bán 1 tỉ đồng, cả hai lần đều có hợp đồng công chứng. Vậy tôi có chịu thuế thu nhập cá nhân cho sự chênh lệch mua bán này? Cách tính thuế như thế nào?

Theo tôi được biết, chỉ đánh thuế thu nhập cá nhân đối với người có hai miếng đất hoặc hai căn nhà trở lên? Trong trường hợp của tôi chỉ có một nhà và một miếng đất vậy có chịu thuế thu nhập cá nhân không? cuongpacific

Trả lời

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hoàn toàn không có quy định chỉ đánh thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản khi cá nhân có từ hai thửa đất hoặc hai căn nhà trở lên theo như bạn đã nêu trong thư.

Luật thuế thu nhập cá nhân ghi nhận, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất theo quy định trên là cá nhân chuyển nhượng chỉ có quyền sở hữu một căn nhà duy nhất hoặc chỉ có quyền sử dụng một thửa đất duy nhất ở Việt Nam, kể cả trường hợp trên thửa đất đó đã hoặc chưa được xây dựng nhà (văn bản số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008).

Theo các nội dung nêu trên, cụ thể với trường hợp của bạn, nếu vào thời điểm bạn bán căn nhà thuộc sở hữu của mình, bạn đồng thời có quyền sử dụng một thửa đất khác, bạn không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm bạn chuyển nhượng thửa đất, thửa đất này là bất động sản duy nhất mà bạn có, khi đó bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật cho phép người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai để được miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản duy nhất. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định.

Trân trọng,

Luật sư Đoàn Thị Ngọc Linh
Đoàn Luật sư TP.HCM

Post a Comment

Previous Post Next Post