Người bán không đưa sổ đỏ, người mua có sang tên được không?

Hỏi: Vợ chồng tôi đã mua đất của ông bà B, chúng tôi đã ra cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Tiền tôi đã giao đủ cho họ, đất tôi đã nhận bàn giao ngay trong ngày ký hợp đồng công chứng.

Nhưng khi tôi đi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên môi trường thì vợ chồng họ nại cớ không chịu đưa sổ đỏ bản gốc cho tôi để làm thủ tục chuyển nhượng cho vợ chồng tôi. Vậy xin hỏi tôi phải làm gì để quyền lợi của mình được bảo vệ.


Phan Sỹ Hùng (Hà Đông - Hà Nội)


Trả lời:

Nếu ông bà B không chịu giao giấy chứng nhận bản gốc cho vợ chồng anh để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất khi họ đã nhận đủ tiền và các bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì có thể xử lý theo quy định tại Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai như sau:

a) Người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ gồm đơn xin cấp Giấy chứng nhận và hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận; nơi nộp hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 122 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ vào hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất, thông báo bằng văn bản cho người chuyển quyền, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền và việc hủy các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng chưa được giao cho người nhận chuyển quyền đối với trường hợp chuyển quyền toàn bộ diện tích đất; về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền và việc chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền một phần diện tích đất; trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên báo địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng báo do người xin cấp Giấy chứng nhận trả);

c) Sau thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên báo địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 135 hoặc Điều 136 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở; Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho bên chuyển quyền nếu bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận.

Trường hợp có tranh chấp thì ông bà có quyền khởi kiện ra toà theo trình tự quy định của Luật Đất đai và Luật Tố tụng Dân sự.


LS Bạch Tuyết Hoa

Post a Comment

Previous Post Next Post