Mua nhà thu nhập thấp

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi muốn mua lại một căn nhà thu nhập thấp, có sổ đỏ nhưng chưa đóng hết số tiền cọc quy định. Giờ tôi mua bằng hợp đồng viết tay có người làm chứng, và tôi trả đủ số tiền của ngôi nhà (bao gồm tiền cọc chưa đóng). Vậy xin hỏi luật sư, hợp đồng này có giá trị pháp lý không? Nếu được hợp đồng cần những điều khoản nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!

vyga@...

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Khoản 3, 4 và 5 Điều 9 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị quy định:

“3. Người mua nhà ở thu nhập thấp không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. Người mua hoặc thuê mua nhà ở thu nhập thấp được phép bán hoặc cho thuê sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải bảo đảm thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua với chủ đầu tư dự án.

4. Trong thời gian chưa đủ 10 năm kể từ khi ký hợp đồng, nếu bên mua có nhu cầu chuyển nhượng, thì chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp theo quy định của địa phương. Giá chuyển nhượng nhà ở không cao hơn mức giá nhà ở thu nhập thấp cùng loại tại thời điểm chuyển nhượng.

5. Các trường hợp giao dịch nhà ở thu nhập thấp vi phạm các quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này thì tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi giá trị các khoản Nhà nước đã hỗ trợ, bị hủy hợp đồng mua, thuê, thuê mua, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu người bán sở hữu nhà chưa được 10 năm và ông/bà không phải là người thuộc đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp thì việc mua bán nhà giữa ông/bà và người bán sẽ không có giá trị pháp lý và sẽ bị xử lý theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc mua bán nhà mà không thông qua hợp đồng có công chứng thì sẽ không có hiệu lực pháp luật.

CafeLand kết hợp công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post