Công chứng hợp đồng thuê nhà trên sáu tháng

Vừa qua, tôi có ký hợp đồng thuê nhà trong bốn năm. Hai bên chỉ làm hợp đồng tay, không đi công chứng.

Khi tôi ở được gần hai tháng, chủ nhà tìm cớ cắt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Nay tôi muốn yêu cầu được bồi thường thiệt hại thì phải gửi đơn đến đâu? Nếu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu thì tôi có được bồi thường thiệt hại hay không?

Do Canh (mecanhchanh@yahoo...)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo khoản 5 Điều 62 Nghị định số 90 ngày 6-9-2006 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở), trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở dưới sáu tháng thì hợp đồng thuê nhà ở không phải công chứng, chứng thực. Như vậy, khi thuê nhà ở với thời hạn bốn năm, bạn và chủ nhà bắt buộc phải đi công chứng, chứng thực hợp đồng.

Nếu muốn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, bạn có thể nộp đơn đến TAND cấp huyện nơi có căn nhà để được xem xét, giải quyết. Nếu giao dịch giữa hai bên bị xem là vô hiệu do vi phạm điều khoản trên thì các bên có trách nhiệm khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận... Việc bồi thường chỉ được đặt ra đối với bên có lỗi gây thiệt hại.

2. Cấp giấy chứng nhận nhà mua giấy tay

Năm 2006, tôi có mua giấy tay một căn nhà xây dựng không phép trước năm 2003. Nhà đó có thông báo tạm cấp số nhà năm 2005. Vậy nay tôi có thể làm thủ tục đề nghị cấp giấy chủ quyền hay không?

xuandodat@...

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN trả lời: Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88 ngày 19-10-2009 của Chính phủ, trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 1-7-2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực), nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị…

Tại Hướng dẫn số 5144 ngày 30-6-2010 của liên sở Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, nhà ở xây dựng không phép trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực) được tồn tại (không phải ban hành quyết định xử lý vi phạm xây dựng) mà hiện nay phù hợp quy hoạch, kiến trúc thì được xem xét cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ (hoặc một phần) diện tích phù hợp quy hoạch và kiến trúc đó. Nếu nhà của bạn hội đủ các điều kiện trên, bạn có thể liên hệ với UBND quận nơi có căn nhà để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chủ quyền nhà.

Post a Comment

Previous Post Next Post