Chung hộ khẩu có mua được đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Vợ chồng tôi hiện đang còn ở chung với gia đình tại Thới Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ và vẫn còn chung khẩu với cha mẹ ruột.

Nay vì công việc nên vợ chồng tôi muốn mua một miếng đất nông nghiệp ở gần khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Hậu Giang.

Vậy còn chung hộ khẩu tôi có mua được không và chuyển lên thổ cư được không.

Xin Luật sư giúp giùm tôi, tôi rất biết ơn.

ngovankhanh2810@...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định pháp luật đất đai, người sử dụng đất có thể là hộ gia đình, có thể cá nhân hoặc đồng sở hữu. Vì vậy, việc chung hộ khẩu không ảnh hưởng đến quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng bạn, nghĩa là bạn được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Lưu ý là theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai năm 2003, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Và theo quy định tại Điều 103 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thì: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước. Nếu bạn nhận chuyển nhượng đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng như trên thì cơ quan nhà nước sẽ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho vợ chồng bạn.

Theo Điều 27 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng hai điều kiện: (1) phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, tức là diện tích đất bạn muốn mua đã có quy hoạch thành đất ở; (2) và người xin chuyển mục đích sử dụng đất phải có nhu cầu sử dụng đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post