Xin giấy phép xây dựng khi đổi đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có một lô đất nằm trong diện giải tỏa treo. Do có nhu cầu xây dựng nên tôi có làm đơn đổi đất tương đương và được thành phố đồng ý với chủ trương diện tích đất chênh lệch sẽ được tính theo giá Nhà nước hiện hành.

Ban giải tỏa đền bù đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và Trung tâm quản lý đất đã bàn giao và lập biên bản bàn giao đất mới cho gia đình tôi.

Khi tôi lên sở xây dựng để xin giấy phép xây dựng thì yêu cầu phải có quyết định thu hồi lô đất cũ. Tôi có hỏi lại ban giải tỏa đền bù thì được giải thích hiện tại không thể làm quyết định thu hồi đất được.

Xin hỏi luật sư, tôi có giấy thông báo đã nộp tiền đất chênh lệch và biên bản bàn giao lô đất mới thì có thể xin giấy phép xây dựng được không? Nếu không tôi phải xin ở đâu và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

quangtrinh2004@...

Luật sư Lê Thị Phương Uyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Khoản 1 Điều 95 quy định hồ sơ cấp phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm có:

(i) Đơn đề nghị cấp phép xây dựng;

(ii) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

(iii) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

(iv) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Theo đó, hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về việc Biên bản bàn giao lô đất và thông báo đã nộp tiền đất chênh lệch có thể thay thế “giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất” được hay không.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Trịnh Đình Quang có thể đề nghị Ban giải tỏa đền bù xác nhận tình trạng đã thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và không thể ban hành Quyết định thu hồi đất nộp kèm với Biên bản bàn giao đất thực tế (giữa cơ quan quản lý đất với người nhận quyền sử dụng đất) và thông báo của cơ quan quản lý xác nhận đã nộp đủ tiền đất chênh lệch thì sẽ đủ điều kiện để Cấp phép xây dựng.

Post a Comment

Previous Post Next Post