Xây nhà trên phần đất thổ cư và nông nghiệp

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi tên Cang, đọc trên Tạp chí CafeLand được biết quý báo có hợp tác luật sư tư vấn giúp bạn đọc về đất đai. Và nay tôi tính mua 1 thửa đất ở Thị xã Dĩ An, Bình Dương với diện tích 5x27m chia làm 2 loại: 5x12m là diện tích đất thổ cư và 5x15m là phần diện tích đất nông nghiệp.

Mong Luật sư tư vấn giúp tôi là với thửa đất hiện tại thì:

1.Thửa đất như trên mua để xây dựng nhà ở có vấn đề gì không?

2.Tôi tốn khoảng bao nhiêu phí để chuyển đổi lên thành đất thổ cư (phần 5x15m).

3.Tôi có thể xây dựng nhà ở lên thửa đất này mà ko cần chuyển phần đất vườn lên đất thổ cư được không?

Cám ơn và đợi hồi âm từ Luật sư và quý báo.

dmcang@...

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, anh chỉ được xây dựng nhà ở trên phần đất ở, nếu muốn xây dựng trên phần đất nông nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp phần đất đó là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở, hoặc đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% mức chênh lệch nêu trên. Giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương. Anh/chị có thể liên hệ trực tiếp văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan thuế để được biết số tiền cụ thể phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post