Thủ tục giải quyết hồ sơ, giấy tờ đất đai

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Ngày 16/9/2014 tôi có nộp hồ sơ về việc đăng kí cấp GCN QSD đất và QSH tài sản tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Đến nay mà phường vẫn chưa giải quyết, tôi có gọi điện và nhiều lần ra phường hỏi thì nhận được trả lời là phải chờ.

Tình cờ tôi có xem lại Phiếu nhận hồ sơ và bên dưới có link địa chỉ để kiểm tra tình trạng hồ sơ. Tôi có vào xem thì thấy hồ sơ đã được giải quyết vào tháng 5/2015. Tôi hỏi lại thì phường trả lời đó là thủ tục để báo cáo. Cho hỏi tôi phải làm thế nào để hồ sơ được giải quyết và khiếu nạo đến cơ quan nào? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

phuongtran84fr@...

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”) thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu hoặc trong trường hợp nhận chuyển nhượng là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Việc trả kết quả phải được thực hiện trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, trường hợp hồ sơ của anh, chị đã hợp lệ thì phải giải quyết trong vòng không quá 30 ngày, và kết quả phải được trả trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết. Trường hợp có thông báo về nghĩa vụ thì anh, chị phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) thì chỉ được nhận khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp anh chị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính mà vẫn không được nhận kết quả thì có thể khiếu nại tại cơ quan xử lý hồ sơ đăng ký đất đai cho anh, chị (hồ sơ bao gồm đơn khiếu nại và các giấy tờ pháp lý liên quan). Theo quy định của Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chưa được giải quyết thì anh, chị có thể khiếu nại lần hai lên cấp trên trực tiếp của cơ quan đó hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân cùng cấp với cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu để được giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post