Thông tin quy hoạch tìm ở đâu?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có khu đất ở phường Thanh Xuân, Quận 12. Hiện khu đất này bị vướng quy hoạch làm đường xe lửa từ năm 2003 đến nay.

Bây giờ tôi muốn chuyển nhượng thì phải làm sao? Tôi nghe nói khi bị quy hoạch thì rất khó bán. Vậy tôi phải liên hệ ai để biết chính xác quy hoạch có còn tồn tại không?

lmluan1962@...

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh, Công Ty Luật TNHH ATIM trả lời:

Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12/7/2011 ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị gồm:

  1. Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;
  1. Ủy ban nhân dân quận, huyện;
  1. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, các Ban quản lý được thành lập theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006;
  1. UBND các thị trấn;
  1. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu đất của anh thuộc Quận 12, TP. Hồ Chí Minh nên thuộc quản lý trực tiếp của UBND Quận 12 và thuộc quản lý chung của Sở Quy Hoạch Kiến Trúc. Vì vậy, để biết thông tin quy hoạch của khu đất, anh hãy liên hệ trực tiếp đến UBND Quận 12 hoặc Sở Quy Hoạch Kiến Trúc để yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch.

Về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trong trường hợp đất thuộc khu quy hoạch, Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Do đó, bạn cần liên hệ UBND Quận 12 để kiểm tra vấn đề thực hiện quy hoạch như nêu trên để xác định có được chuyển nhượng không.

Post a Comment

Previous Post Next Post