Mua căn hộ có sở hữu chung, riêng có nguồn gốc từ Nhà nước

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp căn nhà thuộc dạng Nhà nước cấp cho cán bộ năm 1955 có sổ đỏ ghi diện tích sử dụng riêng 32m2 trong cùng diện tích sử dụng chung 300m2.

Như vậy nếu mua lại căn hộ này thì tôi cần xác thực và yêu cầu bên bán cung cấp giấy tờ gì để đảm bảo an toàn mua bán khi tôi về sở hữu căn hộ.

tram0937080477@...

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà - Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Việc chuyển nhượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện tùy vào từng trường hợp cụ thể. Theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì trường hợp đã thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì chỉ được chuyển nhượng nhà ở sau khi đã thanh toán hết tiền thuê mua nhà ở và đủ 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Trường hợp đã mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì được chuyển nhượng lại không bị giới hạn về điều kiện. Do đó, nếu chị muốn mua lại căn hộ nêu trên thì cần phải xác định rõ chủ sở hữu căn hộ là người muốn bán hay vẫn là nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước. Trường hợp thuộc sở hữu của người bán thì cần xác định người bán được sở hữu thông qua hình thức nào (thuê mua/mua hay hình thức khác). Để kiểm tra những thông tin này, chị cần yêu cầu chủ sở hữu cung cấp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng thuê/thuê mua/mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các giấy tờ có liên quan khác.

Post a Comment

Previous Post Next Post