Làm sao để mua đất đúng giá

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi đang có ý định chuyển về quê vợ sinh sống tại Hà Tĩnh và muốn mua đất làm nhà tại đây. Nếu muốn mua đất của người dân trong làng ở vùng nông thôn thì tôi có thể tham khảo bảng giá đất ở đâu?

Tôi có nghe người ta nói cứ đến xem đất, họ đưa giá, nếu mình thấy được thì trả giá rồi mua. Nhưng thực tế tôi không biết giá người bán đưa ra có căn cứ vào đâu, tôi vẫn lo mình mua đắt không đúng giá.

nguyenhung_dt@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Trong lĩnh vực đất đai ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại song song hai loại giá: giá đất thị trường và giá đất do nhà nước quy định.

Về giá đất do Nhà nước quy định

Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.”

Hiện nay, như vậy, giá đất do Nhà nước quy định được thực hiện theo Quyết định về ban hành Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh và được sử dụng làm căn cứ cho các trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 nêu trên.

Về giá đất thị trường

Giá đất thị trường là giá đất áp dụng trong các giao dịch về quyền sử dụng đất được thực hiện giữa những người có quyền sử dụng đất và người nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định: “3. Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định.”

Như vậy, giá đất thị trường được hiểu là mức giá phổ biến trong giao dịch đối với những thửa đất có cùng mục đích sử dụng, tại một khu vực, trong một khoảng thời gian và không có quy định cụ thể trong văn bản pháp luật của nhà nước.

Bạn có thể tham khảo giá chuyển nhượng thực tế tại địa phương.

Post a Comment

Previous Post Next Post