Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là khi chủ sở hữu đất không có giấy tờ hợp pháp, cần thực hiện các thủ tục như thu thập tài liệu, phê chuẩn quy hoạch đất, xác định quyền sử dụng đất và tiến hành đăng ký cấp sổ đỏ tại cơ quan quản lý địa chính. Những quy định này giúp bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đất, tạo sự minh bạch và đáng tin cậy trong việc sử dụng đất.

Nhà tôi có mảnh đất 50m2 do ông bà để lại và đã sử dụng trước ngày 15/10/1993, đóng thuế cho nhà nước đầy đủ. Xin hỏi, nhà tôi có được cấp sổ để làm đất ở không?

nguyenkhacthang191278@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng mảnh đất ông bà bạn đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 có thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế đối với mảnh đất này trong quá trình sử dụng tuy nhiên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện tại bạn muốn hỏi về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất trên. Về vấn đề này chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất này phải đáp ứng các điều kiện:

• Không vi phạm pháp luật về đất đai;

• Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Sau khi có xác nhận của UBND xã về đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương thì gia đình bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất để được giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post