Giảm thuế chuyển nhượng đất

Tôi có 200 m2 đất đã được cấp giấy đỏ, trên đất có một căn nhà lá và một căn nhà tình nghĩa 38 m2. Tôi muốn bán bớt khoảng 64 m2 đất để có tiền sửa lại căn nhà lá cho ba con có chỗ ở.

Con lớn của tôi bị dị tật bẩm sinh, không lao động được; hai con còn lại chưa có việc làm ổn định; vợ tôi bị bệnh tim. Gia đình tôi là gia đình chính sách, thuộc diện xóa đói giảm nghèo, có bằng Tổ quốc ghi công, huân chương Kháng chiến hạng Ba… Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi chuyển nhượng số đất trên hay không?

Trần Đức Phước (22 đường 16, quận 2, TP.HCM)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

-Về việc miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN, việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp cá nhân chỉ có một đất ở duy nhất.

-Về việc giảm thuế TNCN: Theo Điều 5 Nghị định số 100 ngày 8-9-2008 của Chính phủ và Thông tư số 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN, nếu đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà đối tượng nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm thuế TNCN đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với các khoản thu nhập chịu thuế tính theo biểu thuế toàn phần quy định tại Điều 23 Luật Thuế TNCN (trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản)... Đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế theo hướng dẫn này là người bị mắc bệnh, nếu không điều trị theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sĩ sẽ gây ảnh hưởng nguy hại trực tiếp đến tính mạng. Hồ sơ giảm thuế gồm các giấy tờ sau: văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu; bản sao hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh; các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ... Thẩm quyền ban hành quyết định giảm thuế là thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế. Nếu không thuộc trường hợp được miễn thuế nhưng thuộc trường hợp bệnh hiểm nghèo, vợ chồng ông có thể nộp đơn đề nghị cơ quan thuế địa phương xét giảm thuế.

2. Thuế chuyển nhượng nhà

Hai anh em ruột tôi góp tiền mua căn nhà và đồng đứng tên sở hữu. Nay em tôi muốn chuyển nhượng căn nhà đó cho tôi trọn quyền sở hữu. Vậy tôi có phải nộp thuế TNCN hay không và khi chuyển nhượng có đóng lệ phí gì không?

tinhelead@...

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Thuế TNCN, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa anh, chị, em ruột với nhau thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN. Như vậy, khi được người em chuyển nhượng phần nhà thuộc sở hữu của người em thì bạn không phải nộp thuế TNCN.

Tuy nhiên, khi đăng ký quyền sở hữu phần nhà nhận chuyển nhượng từ người em, bạn phải nộp lệ phí trước bạ với mức 0,5%.

Post a Comment

Previous Post Next Post