Có được phép ghi nợ tiền thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có 6 anh em ruột. Tôi có đứng tên đồng thừa kế quyền sở hữu nhà ở trên 2 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Mảnh đất trong giấy chứng nhận QSDĐ thứ nhất có diện tích đất ở là 200m2. Còn mảnh đất trong giấy chứng nhận QSDĐ thứ hai có diện tích 5000m2, là đất trồng lúa.

Hiện phần diện tích đất trồng lúa nói trên đã phân chia mỗi người 880m2 và được UBND quận cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền đất. Tất cả tài sản trên đều ở quận Bình Tân.

Xin cho tôi hỏi:

1. Tôi xin chuyển 500m2 (trong phần đất 880 m2 đất nông nghiệp) sang đất ở thì đóng thuế bao nhiêu? (vị trí đất ở mặt tiền đường, theo quy định của UBND TP năm 2014 giá thuế là 2,2 triệu đồng/m2.

2. Theo quy định pháp luật hiện hành thì có được ghi nợ tiền thuế không? Nếu có thì quy định như thế nào? Xin cám ơn!

nguyenlethuy1998@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Về xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất, do đất của bạn nằm ở quận Bình Tân nên hạn mức đất ở cho mỗi hộ gia đình là 200m2 (Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND Tp. HCM), nếu bạn đề nghị chuyển 500m2 đất nông nghiệp (trong phần đất 880m2 đất nông nghiêp) sang đất ở thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất cho hai phần đất: phần đất nằm trong hạn mức (200m2) và và phần đất vượt hạn mức (300m2). Về tính toán cụ thể từng số tiền sử dụng đất phải nộp cho từng phần đất nêu trên, do chúng tôi không được rõ khu đất của bạn là ở vị trí nào để xác định giá đất nông nghiêp và giá đất ở, ngoài ra, do phần đất vượt hạn mức của bạn (300m2) đã vượt quá 50% hạn mức đất giao, nên trường hợp này UBND quận Bình Tân cần phải tiền hành thẩm định giá đất giá sát với giá thực tế thị trường để có cơ sở để tính tiền sử dụng đất vượt hạn mức (Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 15/10/2011 của UBND Tp.Hồ Chí Minh), do đó chúng tôi chưa thể tính toán được số tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp là bao nhiêu. Để biết rõ hơn về những khoản tiền bạn phải nộp, bạn có liên hệ Phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận Bình Tân để được giải đáp.

Lưu ý: Về thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích trong hạn mức sử dụng, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Giấy CNQSDĐ”), xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về ghi nợ tiền sử dụng đất, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, nếu bạn chưa có khả năng đóng tiền sử dụng đất một lần thì bạn có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ghi nợ tiền sử dụng đất (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007). Về thủ tục, bạn cần làm đơn để đề nghị được nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và ghi nợ vào Giấy CNQSDĐ cấp cho bạn. Khi thanh toán nợ, bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy CNQSDĐ và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Post a Comment

Previous Post Next Post