Cách nào để tìm hiểu thông tin về thị trường bất động sản?

Để tìm hiểu thông tin về thị trường bất động sản, có nhiều cách như tham gia các trang web bất động sản, đọc báo cáo thị trường và theo dõi các chuyên gia bất động sản trên mạng xã hội. Công việc này giúp bạn nắm bắt xu hướng giá cả, tình hình cung cầu và thay đổi chính sách liên quan đến bất động sản, từ đó đưa ra quyết định thông minh cho việc đầu tư và mua nhà.

Từ ngày 15/8/2022, chỉ còn 3 cách để biết thông tin về thị trường bất động sản. Đó là những cách nào?

Có 3 cách để biết thông tin về thị trường bất động sản từ 15/8/2022

Theo Điều 24 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở gồm:

- Online: Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn/ hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Thông qua hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Thông qua phiếu/văn bản yêu cầu.

Việc đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp;

- Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Được biết, theo quy định cũ tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 117/2015/NĐ-CP, các hình thức khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

- Qua mạng internet;

- Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định;

- Qua mạng chuyên dùng;

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post