Loại đất nào có thể đặt cọc để vay vốn ngân hàng?

Loại đất phù hợp để thế chấp để vay vốn ngân hàng là đất sở hữu cá nhân hoặc đất kinh doanh có giá trị thương mại cao. Những đất đô thị, đất nông nghiệp có khả năng sinh lời, hoặc đất có quy hoạch phát triển trong tương lai cũng được xem xét. Tuy nhiên, trước khi được vay, ngân hàng sẽ tiến hành đánh giá đồng thời giá trị sở hữu và tiềm năng tài chính của khách hàng.

Thế chấp quyền sử dụng đất là một quyền cơ bản của người sử dụng đất được Luật đất đai quy định. Xin hỏi, các loại đất nào thì được phép thế chấp làm tài sản đảm bảo khi vay vốn ngân hàng?

Trả lời:

Vay thế chấp là hình thức vay vốn ngân hàng phổ biến hiện nay. Người có nhu cầu vay vốn có thể dùng chính sổ đỏ tên của mình hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó làm tài sản đảm bảo trước ngân hàng để nhận các khoản vay lớn như mua nhà, mua xe, kinh doanh… Tuy nhiên, pháp luật quy định cụ thể một số loại đất được phép mang đi thế chấp, làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đối với những loại đất sau nếu đủ điều kiện:

1. Đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức theo quy định Điều 129 Luật Đất đai 2013.

2. Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (đất ở).

3. Đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

+ Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

4. Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) lần đầu đối với thửa đất xác định.

5. Đất nhận chuyển đổi

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, trong đó các bên (hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn) chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau (đổi đất nông nghiệp), các bên vừa là người chuyển đổi nhưng cũng đồng thời là người nhận chuyển đổi.

6. Đất được nhận chuyển nhượng (mua), nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Cá nhân, doanh nghiệp khó vay vốn, tiền trong nền kinh tế đang đi đâu?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Q4h6Ojdpy68[/embed]

Post a Comment

Previous Post Next Post