Soạn lại tiêu đề này thành: "Hoạt động nào cần thực hiện khi thông tin về mảnh đất trong sổ đỏ không khớp với bản đồ địa chính?"

Khi phát hiện thông tin đất trên sổ đỏ không khớp với bản đồ địa chính, bạn nên nộp đơn tới cơ quan quản lý đất đai, yêu cầu kiểm tra và cập nhật thông tin. Tại đó, bạn sẽ phải đề xuất điều chỉnh thông tin đất trên sổ đỏ dựa trên bằng chứng có thể thu thập được. Cơ quan sẽ tiến hành xem xét và làm thủ tục điều chỉnh tùy theo quy định pháp luật. Điều này giúp bạn có sổ đỏ chính xác và tránh rủi ro trong giao dịch và sử dụng đất.

Gia đình tôi có mảnh đất mua cách đây 30 năm ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã mất hết giấy tờ mua bán với chính quyền. Trên bản đồ địa chính thôn ghi là đất thổ cư nhưng sổ đỏ lại ghi là đất vườn.

Xin hỏi, có thể sửa sổ đỏ theo bản đồ địa chính thôn được không hay phải chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn thành đất ở?

Trần Ngọc Hệ (Bắc Ninh)...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trả lời:

Điểm c Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng như trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính…

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật đất đai hiện hành nêu trên và theo nội dung câu hỏi của ông Trần Ngọc Hệ, thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn thì gia đình ông phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Để muốn biết thêm chi tiết, đề nghị gia đình ông liên hệ với UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong hoặc Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Về thủ tục hành chính đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quy định tại thủ tục hành chính số 15 Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có nêu chi tiết về nội dung, thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post