Các điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất

Những điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lợi của người dân. Những điều này bao gồm trường hợp thu hồi đất để phát triển công trình cơ bản, nơi người dân được đền bù tiền và cung cấp nhà ở thay thế. Các tiêu chuẩn bồi thường nên được xác định theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo sự công bằng và minh bạch, nhằm đảm bảo đất nước phát triển theo hướng bền vững và đồng thời bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Năm 2014, tôi có mua lại một thửa đất của người khác, năm 2018 tôi làm nhà tạm (nhà cấp 4) vừa ở vừa canh tác đến nay nhưng chưa được cấp sổ. Mảnh đất này trước đây là đất lúa (ghi trên bản đồ địa chính). Sau đó do Nhà nước ngăn đập nên không có nước sử dụng, không trồng được lúa và bỏ hoang từ năm 2007.

Tôi được biết sắp tới có quy hoạch dự án khu dân cư tại đây. Xin hỏi, khi bị thu hồi đất thì gia đình tôi có được bồi thường gì không? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

sonpham@...

Trả lời:

Theo thông tin bạn đã cung cấp thì gia định bạn đã mua diện tích đất trên từ năm 2014, tuy nhiên vẫn chưa làm sổ đỏ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại điều 75 thì được bồi thường:

Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình, cá nhân, cụ thể:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện sau:

- Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

Diện tích đất gia đình bạn đang ở không phải là đất thuê và có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Luật đất đai mà chưa được cấp. Vì vậy, gia đình bạn sẽ được bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi.

Căn cứ Điều 10 Luật Đất đai 2013, xuyên suốt quá trình từ năm 2014 đến thời điểm nhà nước thu hồi đất thì có thể thấy đất của bạn là đất nông nghiệp và chưa được chuyển mục đích sử dụng do vậy thửa đất này sẽ được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai theo giá đất nông nghiệp.

Như vậy, bạn có thể được bồi thường do nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 77 Luật Đất đai 2013.

Post a Comment

Previous Post Next Post