Quy định về tách thửa đất khi muốn thực hiện thay đổi mục đích sử dụng một phần đất.

Quy định về tách thửa đất khi muốn thay đổi mục đích sử dụng một phần đất là quy trình pháp lý để chia nhỏ một mảnh đất thành các đất độc lập, giúp chủ sở hữu có quyền sử dụng đất theo ý muốn. Điều này cho phép người dân có khả năng phân lô, xây dựng hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất một cách hợp pháp và thuận lợi.

Tôi mua lại mảnh đất trồng cây có diện tích 56m2 năm 2019, đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004. Theo quy hoạch, đất của tôi nằm ngoài chỉ giới đường đỏ của con đường phía trước. Tuy nhiên, con đường này có thêm chỉ giới xây dựng lùi vào 5m. Do vậy, đất của tôi có 22,5m2 nằm trong khoảng lùi, không được xây dựng.

Hiện nay, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng 22,5m2 đất này sang đất ở, phần còn lại 33,5m2 sẽ chuyển sau. Theo quy hoạch địa phương, thửa đất của tôi phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm là đất ở, nhưng vị trí và diện tích xin chuyển mục đích (22,5m2) chưa bảo đảm diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Xin hỏi, phần diện tích 22,5m2 không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa thì tôi có được chuyển mục đích sử dụng lên đất ở được không? Quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào?

Hình minh họa

Trọng Nguyễn (Đồng Tháp)

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Đất đai thì thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Về nguyên tắc khi cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất.

Theo quy định tại Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất, có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 10 Điều 18 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) thì đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Như vậy, trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất mà không phải đất ở có vườn, ao thì phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng đất. Việc tách thửa trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải bảo đảm đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định liên quan bạn đọc có thể tham khảo, để được xem xét giải quyết cụ thể, bạn đọc vui lòng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương.

Post a Comment

Previous Post Next Post