Làm thế nào để xác định lại ranh giới của thửa đất mua đấu giá?

Việc xác định lại ranh giới thửa đất trúng đấu giá là quan trọng để đảm bảo sự công bằng và tránh tranh chấp. Phương pháp thích hợp bao gồm kiểm tra sổ đỏ, sử dụng công cụ đo lường và thẩm định chuyên gia. Quy trình này cần tuân thủ các quy định pháp luật và áp dụng nguyên tắc minh bạch để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Việc xác định lại ranh giới đấu giá đất nền là cần thiết và phải được thực hiện một cách công bằng và minh bạch.

Năm 2017 tôi có tham gia mua đấu giá và trúng một lô đất. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tôi đã được cấp giấy chứng nhận và được giao đất tại thực địa.

Đến nay, do quá lâu giờ gia đình tôi muốn xây nhà thì mất mốc và tôi cũng không biết ranh giới sử dụng đất của mình. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào, liên hệ với cơ quan tổ chức nào để được xác định lại mốc giới?

Hình minh họa

Lan Nguyễn (Yên Bái)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, đất của bạn là đất đấu giá, đã được cấp Giấy chứng nhận và đã được giao đất ngoài thực địa. Hồ sơ địa chính của thửa đất của bạn được lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất.

Do vậy, bạn có thể liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để đề nghị cung cấp dịch vụ phục hồi mốc giới thửa đất từ hồ sơ địa chính.

Về thủ tục đo đạc, xác định lại ranh giới đất

Ty từng địa phương và trường hợp cụ thể sẽ có những thay đổi nhất định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng như thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Quy định chung bạn có thế tham khảo như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì đo đạc, xác định lại ranh giới đất thuộc chức năng của văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời, Điều 72a Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận như sau:

- Nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền. Thành phần hồ sơ cho việc xin đo đạc lại đất bao gồm:

+ Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở (theo quy định của văn phòng đăng ký đất đai).

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có.

- Tổ chức đo đạc: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của UBND cấp xã tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra, đo đạc thực tế.

Sau khi ký hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế theo lịch và thiết lập 1 bộ hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

- Nhận kết quả đo đạc, xác định lại ranh giới đất: Sau khi nhận được thông báo về việc đến nhận kết quả đo, người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post