Cách giải quyết trong trường hợp đăng ký cấp sổ đỏ đã tiến hành bị chết là gì?

Nếu trong quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ, một trong các bên liên quan chết đi, việc giải quyết phụ thuộc vào luật pháp địa phương. Thông thường, người thừa kế sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục và đại diện cho người đã chết. Tuy nhiên, nếu không có người thừa kế hoặc tranh chấp về di sản, việc giải quyết có thể phức tạp và yêu cầu sự can thiệp của hệ thống pháp luật để đảm bảo quyền lợi và địa vị của tất cả các bên liên quan.

Trước khi mất, mẹ tôi đã gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa giải quyết xong và chưa nhận được sổ. Xin hỏi, hiện hồ sơ đó có tiếp tục được làm sổ đỏ không? Tôi đứng ra làm thì cần thêm giấy tờ và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

hoangnam@...

ThS, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Do thông tin bạn cung cấp không rõ việc mẹ bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nên sẽ chia làm 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất mất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trường hợp này có thể hiểu là việc người sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mất.

Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015, khi người để lại di sản mất thì sẽ phát sinh sự việc chia thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trong trường hợp này, bạn sẽ thực hiện thủ tục tiếp tục đề nghị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật hoặc những người thừa kế theo di chúc (nếu có di chúc).

Trường hợp 2: Người sử dụng đất mất khi đề nghị Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, nếu người sử dụng đất được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục để nhận Giấy chứng nhận mà đã chết thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho những người được thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế.

Post a Comment

Previous Post Next Post