Cách làm đổi sổ đỏ theo quy định mới nhất hiện nay

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo quy định mới nhất hiện nay là quá trình xin cấp hoặc đổi sổ đỏ cho các tài sản bất động sản. Người đăng ký cần đầy đủ hồ sơ bao gồm giấy tờ chứng minh nhân dân, hợp đồng mua bán và các giấy tờ liên quan. Sau khi nộp đủ hồ sơ và chi trả lệ phí, sổ đỏ mới sẽ được cấp hoặc đổi. Quy định này sẽ giúp người dân có quyền sở hữu và giao dịch tài sản bất động sản một cách minh bạch và công bằng.

Tôi được biết theo quy định mới nhất tại Hà Nội, thời gian cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc. Vậy, hồ sơ thủ tục cấp đổi sổ đỏ như thế nào?

Trả lời:

Các trường hợp được cấp đổi, cấp lại sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận:

- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

- Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Người sử dụng đất được thực hiện yêu cầu cấp lại sổ đỏ đối với trường hợp bị mất sổ đỏ theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Do đó, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, đối với trường hợp sổ đỏ bị hỏng, rách thì người sử dụng đất được yêu cầu cấp đổi sổ đỏ.

Trình tự, thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ đỏ do bị hỏng, rách

Hồ sơ để thực hiện cấp đổi sổ đỏ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ do bị hỏng, rách

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất cần cấp đổi.

- Cơ quan trực tiếp:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với tổ chức, cá nhân);

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp;

Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Post a Comment

Previous Post Next Post