Thủ tướng: Định giá đất không trì hoãn, không vòng vo, tỉnh ủy quyền cho huyện.

Thủ tướng đề cao việc định giá đất không nên chờ đợi lâu và không được lủng lẫy. Ngoài ra, Thủ tướng cũng khuyến nghị tỉnh uỷ ủy quyền cho huyện trong quyết định định giá đất.
Việc định giá đất được thực hiện với tinh thần không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư - Ảnh: T. HUẾ

Việc định giá đất được thực hiện với tinh thần không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư - Ảnh: T. HUẾ

Công điện gửi bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 73 làm cơ sở để UBND tỉnh, thành phố thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. Vấn đề này cũng đã được Thường trực Chính phủ, Thủ tướng có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Tuy nhiên theo kiến nghị của nhiều địa phương, công tác định giá đất ở một số nơi vẫn gặp nhiều khó khăn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc, Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành trước ngày 31-7 việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 36/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Cùng thời hạn trên, bộ cũng phải trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 44/2014 quy định về giá đất. Việc sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dứt khoát không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật.

Bộ thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn và xử lý các vướng mắc cho các địa phương, nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đẩy mạnh công tác định giá đất, quyết định giá đất trên cơ sở thành lập tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền. Việc tháo gỡ với tinh thần không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

UBND cấp tỉnh thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể theo quy định, kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ trưởng: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng và các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất. 

Các bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc tổ chức, thực hiện. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng vấn đề vướng mắc, khó khăn. 

Post a Comment

Previous Post Next Post