Bộ trưởng Xây dựng: Điều chỉnh quy hoạch tại một số địa phương còn tùy tiện

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có báo cáo đại biểu Quốc hội về các vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực xây dựng tại kỳ họp thứ 4.

Về chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị, Bộ trưởng cho biết, đến hết tháng 9 năm nay, hệ thống đô thị nước ta có 883 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TPHCM. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 41%, tăng hơn 5,3% so với năm 2015.

Đến tháng 10, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị so với diện tích đất xây dựng tại các đô thị trên cả nước đạt khoảng 60%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng…

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, một số quy hoạch đô thị còn thiếu tầm nhìn. Một số nội dung thiếu khả thi, chưa tính toán đầy đủ và thiếu các nguồn lực thực hiện; chưa đồng bộ, gắn kết giữa các cấp độ quy hoạch đô thị và giữa quy hoạch đô thị với các quy hoạch khác (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng…); chưa gắn kết giữa việc thực hiện quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư với kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm.

Bộ trưởng Xây dựng: Điều chỉnh quy hoạch tại một số địa phương còn tùy tiện - 1

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số khu đô thị ở Hà Nội theo chiều hướng "tăng mật độ xây dựng, giảm diện tích cây xanh" khiến người dân bức xúc (Ảnh: Trần Kháng).

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra việc quản lý quy hoạch đang tồn tại hàng loạt bất cập.

Đơn cử như chất lượng đô thị hóa chưa cao. Nhiều nơi còn tình trạng phát triển đô thị theo chiều rộng, mức độ tập trung kinh tế còn thấp. Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị; chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn, còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt tại các thành phố lớn.

Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới. Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị (bao gồm cả điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ), nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch xây dựng…

Về nguyên nhân dẫn tới những yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thẳng thắn chỉ ra là do nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, nhiều nơi việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện.

Bộ trưởng Xây dựng: Điều chỉnh quy hoạch tại một số địa phương còn tùy tiện - 2

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong công tác điều chỉnh quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng cao ốc 2 bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) (Ảnh: Trần Kháng).

Quản lý đô thị chưa chuyên nghiệp, có nơi còn lỏng lẻo. Sự phân công, phối hợp nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển đô thị chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ và thống nhất. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức quản lý đô thị còn yếu.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu cần nâng cao năng lực quản lý và đội ngũ làm công tác quy hoạch đô thị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị.

Trong công tác quản lý đô thị, Bộ trưởng lưu ý, nghiên cứu các công cụ để quản lý các đô thị hiện hữu, phát triển mới, các quy định về tái thiết, cải tạo khu vực đô thị cũ, xuống cấp. Đặc biệt, cần tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương.

Nguồn: dantri.com.vn

Post a Comment

Previous Post Next Post