Đại biểu truy Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tùy tiện

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng chiều 3/11, đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) cho biết, tại Báo cáo số 130 ngày 28/10/2022 của Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh quy hoạch đô thị bao gồm cả điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ; nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Theo đại biểu, hạn chế này được Bộ Xây dựng chỉ ra là hoàn toàn chính xác và đúng với thực tiễn hiện nay. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết hệ lụy, nguyên nhân chủ quan của thực trạng trên; trách nhiệm của Bộ Xây dựng và giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?

Đại biểu truy Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tùy tiện - 1

Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) (Ảnh: Quốc Chính).

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị có hai cấp độ: Điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu khách quan, cần thiết và tất yếu để đảm bảo khắc phục kịp thời các bất cập, tồn tại cũng như điều chỉnh những dự báo chưa chính xác trong quy hoạch, những định hướng không phù hợp với định hướng phát triển.

Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác này còn tồn tại, hạn chế.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên nhân là do rà soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch còn chưa kịp thời, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, việc thi hành pháp luật còn chưa triệt để.

Đại biểu truy Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tùy tiện - 2

Nhiều địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn tùy tiện (Ảnh: Trần Kháng).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận, Bộ có trách nhiệm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, chưa kịp thời hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị để đảm bảo công tác này được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi điều chỉnh các Luật liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, trong đó dự kiến sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch…

Liên quan đến vấn đề tiến độ di dời các trụ sở bộ, ngành, cơ sở công nghiệp, trường đại học, Bộ trưởng nêu rõ, đúng như đánh giá của đại biểu, việc di dời triển khai chậm.

Nguyên nhân của chậm trễ này, theo Bộ trưởng, là có cơ quan chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, chậm xây dựng dự án di dời; nguồn ngân sách bố trí di dời và đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; chưa huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Về trách nhiệm, Bộ trưởng cho rằng, Bộ chịu trách nhiệm chung về giám sát đôn đốc; các cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể theo nhiệm vụ Chính phủ giao chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng, cần thúc đẩy tiến độ quy hoạch ngành quốc gia, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện; cơ chế chính sách di dời; tăng cường sự phối hợp của bộ ngành.

Nguồn: dantri.com.vn

Post a Comment

Previous Post Next Post