Những thông tin cần biết về mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Ký giáp ranh đất là một trong những thủ tục cần thiết khi chủ sở hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nhằm xác định phần diện tích đất sử dụng và đảm bảo quyền lợi sau khi hoàn thành giấy tờ khẳng định chủ đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những thông tin và yêu cầu cơ bản của mẫu biên bản ký giáp ranh đất. Cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây!

Ký giáp ranh đất là một trong những thủ tục cần thiết khi chủ sở hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nhằm xác định phần diện tích đất sử dụng và đảm bảo quyền lợi sau khi hoàn thành giấy tờ khẳng định chủ đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những thông tin và yêu cầu cơ bản của mẫu biên bản ký giáp ranh đất. Cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây!

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất được sử dụng trong trường hợp nào?

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất là loại văn bản có tác dụng xác định ranh giới rõ ràng giữa các thửa đất liền kề thuộc phạm vi sử dụng của các chủ sở hữu khác nhau. 

Có thể thấy, đây là một trong những giấy tờ quan trọng khi mua nhà hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu cũng như ngăn chặn những mâu thuẫn, tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề bất động sản, người dân cần nắm rõ những thông tin cơ bản về loại văn bản này. 

Sau khi nhận đơn xin ký xác nhận giáp ranh đất, cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện/tỉnh) sẽ xác định cụ thể hiện trạng sử dụng đất, chứng thực qua người sử dụng đất liền kề và tiến hành lập bản mô tả về ranh giới thửa đất. Đồng thời, bộ phận này cũng phải chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới và những người này phải ký xác nhận đã nhận bản mô tả.

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất thường được sử dụng trong hai trường hợp: khi người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và khi xảy ra tranh chấp giữa hai hay nhiều chủ sở hữu.

hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 1

>> Tham khảo: Chia sẻ kinh nghiệm mua bán nhà đất

Những nội dung cơ bản trong mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, pháp luật Việt Nam đã quy định thông tin cụ thể về ranh giới đất đai như sau: “Dữ liệu ranh giới thửa đất thể hiện trên bản đồ địa chính bao gồm: Hình dạng, kích thước các cạnh thửa đất và tọa độ đỉnh thửa; bản trích đo địa chính tối thiểu cần thể hiện được hình dạng và kích thước các cạnh thửa đất”.

Do đó, mỗi mảnh đất có hiện trạng khác nhau sẽ dẫn đến yêu cầu đo đạc khác nhau. Ngoài ra, đơn vị trung gian thực hiện nhiệm vụ đo đạc cũng khác nhau nên mẫu biên bản ký giáp ranh đất sẽ có một số điểm khác biệt để phù hợp với quy định và điều kiện của từng địa phương.

Tuy nhiên, về cơ bản, mẫu biên bản xác định ranh giới thửa đất cần đảm bảo các nội dung cơ bản về thông tin chủ sở hữu, số liệu đo đạc, vị trí khu đất cũng như mô tả hiện trạng chi tiết của khu đất.

Đặc biệt, trong mẫu biên bản ký giáp ranh đất cần ghi đầy đủ, chi tiết yêu cầu xác định ranh giới thửa đất – xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay giải quyết tranh chấp về đất đai. Trong trường hợp tranh chấp đã được giải quyết, chủ mảnh đất cần phải ghi đầy đủ những thông tin như thửa đất nào, vị trí nằm ở đâu, sử dụng bản đồ nào,… 

hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 2hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 3hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 4

Một số lưu ý khi làm mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Khi tiến hành thực hiện các thủ tục làm mẫu biên bản ký giáp ranh đất, người dân cần đặc biệt chú ý những điều sau:

Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai quy định: “Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”. Do đó, để được cấp biên bản ký giáp ranh đất, người dân cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất và nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện. 

Bên cạnh đó, thời gian làm biên bản ký giáp ranh đất được quy định như sau: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo ba lần trong thời gian không quá 10 ngày về việc xác định ranh giới của các thửa đất. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu người sử dụng đất liền kề không có đơn tranh chấp, ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo bản mô tả của người nộp.

Đơn vị xác nhận thông tin và nhận trách nhiệm đo đạc thửa đất cần lập danh sách về các trường hợp có tranh chấp đất để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện/quận để lưu hồ sơ đo đạc. Vì vậy, theo quy định hiện hành, các cơ quan có trách nhiệm về cấp Giấy chứng nhận không bắt buộc người làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận phải lấy xác nhận của người sử dụng đất liền kề.

Kết

Trên đây là những thông tin tổng quan về mẫu biên bản ký giáp ranh đất mà Quý khách hàng cần nắm rõ trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Để theo dõi thêm những bài viết có chủ đề tương tự, mời Quý khách hàng truy cập chuyên trang Vinhomes.

Để lại thông tin tại đây.

Xem thêm:

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất được sử dụng trong trường hợp nào?

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất là loại văn bản có tác dụng xác định ranh giới rõ ràng giữa các thửa đất liền kề thuộc phạm vi sử dụng của các chủ sở hữu khác nhau. 

Có thể thấy, đây là một trong những giấy tờ quan trọng khi mua nhà hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu cũng như ngăn chặn những mâu thuẫn, tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề bất động sản, người dân cần nắm rõ những thông tin cơ bản về loại văn bản này. 

Sau khi nhận đơn xin ký xác nhận giáp ranh đất, cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện/tỉnh) sẽ xác định cụ thể hiện trạng sử dụng đất, chứng thực qua người sử dụng đất liền kề và tiến hành lập bản mô tả về ranh giới thửa đất. Đồng thời, bộ phận này cũng phải chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới và những người này phải ký xác nhận đã nhận bản mô tả.

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất thường được sử dụng trong hai trường hợp: khi người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và khi xảy ra tranh chấp giữa hai hay nhiều chủ sở hữu.

hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 1

>> Tham khảo: Chia sẻ kinh nghiệm mua bán nhà đất

Những nội dung cơ bản trong mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, pháp luật Việt Nam đã quy định thông tin cụ thể về ranh giới đất đai như sau: “Dữ liệu ranh giới thửa đất thể hiện trên bản đồ địa chính bao gồm: Hình dạng, kích thước các cạnh thửa đất và tọa độ đỉnh thửa; bản trích đo địa chính tối thiểu cần thể hiện được hình dạng và kích thước các cạnh thửa đất”.

Do đó, mỗi mảnh đất có hiện trạng khác nhau sẽ dẫn đến yêu cầu đo đạc khác nhau. Ngoài ra, đơn vị trung gian thực hiện nhiệm vụ đo đạc cũng khác nhau nên mẫu biên bản ký giáp ranh đất sẽ có một số điểm khác biệt để phù hợp với quy định và điều kiện của từng địa phương.

Tuy nhiên, về cơ bản, mẫu biên bản xác định ranh giới thửa đất cần đảm bảo các nội dung cơ bản về thông tin chủ sở hữu, số liệu đo đạc, vị trí khu đất cũng như mô tả hiện trạng chi tiết của khu đất.

Đặc biệt, trong mẫu biên bản ký giáp ranh đất cần ghi đầy đủ, chi tiết yêu cầu xác định ranh giới thửa đất – xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay giải quyết tranh chấp về đất đai. Trong trường hợp tranh chấp đã được giải quyết, chủ mảnh đất cần phải ghi đầy đủ những thông tin như thửa đất nào, vị trí nằm ở đâu, sử dụng bản đồ nào,… 

hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 2hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 3hinh anh nhung thong tin can biet ve mau bien ban ky giap ranh dat so 4

Một số lưu ý khi làm mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Khi tiến hành thực hiện các thủ tục làm mẫu biên bản ký giáp ranh đất, người dân cần đặc biệt chú ý những điều sau:

Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai quy định: “Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”. Do đó, để được cấp biên bản ký giáp ranh đất, người dân cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất và nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện. 

Bên cạnh đó, thời gian làm biên bản ký giáp ranh đất được quy định như sau: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo ba lần trong thời gian không quá 10 ngày về việc xác định ranh giới của các thửa đất. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu người sử dụng đất liền kề không có đơn tranh chấp, ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo bản mô tả của người nộp.

Đơn vị xác nhận thông tin và nhận trách nhiệm đo đạc thửa đất cần lập danh sách về các trường hợp có tranh chấp đất để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện/quận để lưu hồ sơ đo đạc. Vì vậy, theo quy định hiện hành, các cơ quan có trách nhiệm về cấp Giấy chứng nhận không bắt buộc người làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận phải lấy xác nhận của người sử dụng đất liền kề.

Kết

Trên đây là những thông tin tổng quan về mẫu biên bản ký giáp ranh đất mà Quý khách hàng cần nắm rõ trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Để theo dõi thêm những bài viết có chủ đề tương tự, mời Quý khách hàng truy cập chuyên trang Vinhomes.

Để lại thông tin tại đây.

Xem thêm:

Post a Comment

Previous Post Next Post